Bench


 A F I A 


 model BC 1002B set A


model BC 1002B set D


model BC 1003B set A

Single width bench 

  size 100L x 30W x 46H cm,
model BC 1002A size 120L x 30W x 46H cm,
model BC 1002B  size 100L x 30W x 46Hcm,
model BC 1000A  size 120L x 30W x 46H cm,
model BC 1000B

Single width bench

size 100L x 30W x 46H cm,
model BC 1001Asize 120L x 30W x 46H cm, 
model BC 1001B

Single width bench 

  size 100L x 30W x 46H cm,
model BC 1011A


 size 120L x 30W x 46H cm,
model BC 1011B

Double width bench

size 100L x 45W x 46H cm, model BENc 5Asize 120L x 45W x 46H cm,
model BENc 5B

Double width bench

size 100L x 45W x 46H cm,
model BC 1031Asize 120L x 45W x 46H cm,
model BC 1031B

Foldable Bench
Grey laminates seat


  size 100L x 30W x 46H cm,
model BC 1003A


Grey laminates seat


 size 120L x 30W x 46H cm,
model BC 1003B


Wood laminates seat


  size 100L x 30W x 46H cm,
model BC 1009A


Wood laminates seat


  size 120L x 30W x 46H cm,
model BC 1009B

Vibox sponge seat

  size 100L x 30W x 46H cm,
model BC 1010A

Vibox sponge seat

    size 120L x 30W x 46H cm,
model BC 1010B

wall for floor bench

size 90L x 30W x 46H cm
 model BENc 8Asize120L x 30W x 46H cm
 model BENc 8B